Deklaracija

HRVATSKA RADNIČKA STRANKA

 

DEKLARACIJA POLITIČKOG DJELOVANJA

1.

HRS će u svojem djelovanju biti prepoznatljiv po zalaganju za istinske slobode, suradnju među narodima, suverenitet Hrvatske i demokraciju kao sinteze moralne, materijalne i kaznene odgovornosti.

2.

HRS stoji na stanovištu da je potreban ustroj države kao parlamentarne višestranačke demokracije, u kojoj bi njezini građani bili nositelji ustavnopravnih odnosa na načelima dr. Ante Starčevića: «Iznad Sabora može biti samo Bog!»

3.

HRS smatra da je trodioba vlasti i sekularizacija uz standardne građanske slobode zalaganja vrijedno jamstvo stabilnosti i pravičnosti odnosa u društvu.

4.

HRS će u promišljanju političkog rada zastupati načelo dr. Ante Starčevića da politiku treba voditi tako da najveći broj i dio građana bude zadovoljan.

5.

HRS se javlja kao politička stranka autentična u artikuliranju interesa i prava najbrojnijeg

djela građana, a to su radnici u najširem smislu.

  6.

HRS nesporno stoji na stanovištu da odnosi rada radnika i njegovih prava s jedne i kapitala i profita s druge strane moraju biti regulirani čvrstim i nepromjenjivim zakonima kao jedinom legalističkom osnovom.

7.

HRS će se u ovim globalnim previranjima u Europi zalagati i braniti načelo «ZA ISTI RAD ISTA PLAĆA» kao temeljne odrednice prava radnika, njegova položaja i dostojanstva.

8.

HRS se protivi organizacijskom razjedinjavanju radnika od strane raznoraznih sindikata te će se zalagati za sve oblike međunarodne suradnje na planu unapređenja kako samog rada tako i općih sloboda i napretka življenja.

9.

HRS će se energično protiv divljeg kapitalizma i beskrupuloznosti profitera koji ostavljaju radnika na ulici ili ga prepuštaju na skrb društvu. Ta je problem potrebno riješiti kroz rigorozne zakone o stečaju, kako se ne bi događalo da profit ostaje poslodavcu, a briga narodu.

10.

HRS će se posebno zalagati za donošenje zakona koji će jamčiti sigurnost zdravstvenog i mirovinskog osiguranja na osnovi minuloga rada na najvišoj mogućoj razini.

  11.

HRS smatra kao imperativ napretka primjenu svih oblika tehnoloških dostignuća u procesima proizvodnog rada, a prema najnaprednijim standardima u svijetu.

    12.

HRS će se odlučno suprotstaviti pokušajima širenja vjerske ili nacionalne netrepeljivosti i isključivosti. Također će se i suprotstavljati svekolikoj dekadenciji i mračnjaštvu kao i nositeljima takvih opredjeljenja i intencija.

HRVATSKA RADNIČKA STRANKA, ovisno o okolnostima i trenutačnoj političkoj realnosti, a zasnovano na Statutu stranke, ostavlja mogućnost dopunjavana ili preciziranja novih političkih stavova te njihova artikuliranje.

rujan 1999.godine

Za HRS priredio: politički tajnik Petar Stanić