sij. 27, 2012
Mladen

Priopćenje predsjednika HRS-e u vezi zauzeća pogona Jadrankamena u Pučišćima od strane radnika

Ured predsjednika br.11/01-12
VLADI REPUBLIKE HRVATSKE
Sindikatima diljem Republike Hrvatske
Medijima
Predmet: priopćenje u vezi zauzeća pogona Jadrankamena u Pučišćima od strane radnika

Hrvatska Radnička Stranka upozorava Vladu Republike Hrvatske, vlasnike Jadrankamena i sve radnike Republike Hrvatske da je pravo na štrajk i sindikalno organiziranje neotuđivo pravo svakog radnika.

Napominjemo da je pljačkaška privatizacija dovela do ovakvog stanja u Jadrankamenu, ali i u nizu drugih poduzeća diljem Republike Hrvatske.

Od Vlade Republike Hrvatske, a posebno Vladinog ureda za socijalno partnerstvo tražimo da se odmah uključe u rješavanje socijalne krize prouzročene divljom privatizacijom u Republici Hrvatskoj.

Radnicima Jadrankamena dajemo punu podršku u ostvarivanju radničkih prava.
Radnicima Republike Hrvatske preporučujemo da se solidariziraju sa kolegama iz Jadrankamena.
Sindikatima poručujemo da bezočno kršenje radnih prava ne promatraju mirno i bez reakcije.

POSEBICO NAPOMINJEMO DA ĆE BILO KAKVA REPRESIJA OD STRANE VLASNIKA ILI KOGA DRUGOGA PREMA RADNICIMA JADRANKAMENA BITI SMATRANA NAPADOM NA SVE RADNIKE.

PREDSJEDNIK
Mladen Novosel

Leave a comment